Lesene embalaže, zaboje, palete, … tudi termično obdelamo po mednarodnem standardu ISPM-15. Ta standard opisuje fitosanitarne ukrepe za zmanjšanje nevarnosti vnosa in širjenja karantenskih škodljivih organizmov, povezanih s premeščanjem materiala za leseno embalažo. Leseni material je treba segrevati, tako da doseže najnižjo temperaturo 56°C za najmanj 30 minut.